Wie zijn wij

Thuis op Zuid organiseert maatschappelijke activiteiten in de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Wij zetten ons in met als doel om de zelfredzaamheid en sociale- en maatschappelijke participatie van wijkbewoners in Bloemhof te bevorderen.

Ontstaan

In 2010 is Licht op Zuid gestart als initiatief vanuit de Maranathakerk te Rotterdam Zuid en gericht op de wijk Bloemhof. Waar we destijds startten als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een groter wijkinitiatief met diaconaal maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de stichting Thuis op Zuid.

De maatschappelijke activiteiten zijn gericht op integratie en zelfredzaamheid: beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs zijn daarbij sleutels. In de loop van de jaren zijn honderden mensen voor kortere of langere tijd aangehaakt bij Licht op Zuid en de activiteiten van Thuis op Zuid. Op dit moment doen zo’n 200 mensen uit 15 culturen mee, waarvan een groot deel zelfs al jarenlang. Ze hebben verschillende religieuze achtergronden en een uiteenlopend opleidingsniveau (laaggeletterd tot gepromoveerd). Mensen ontmoeten elkaar op een vreedzame manier, delen lief en leed, zien naar elkaar om en zetten zich als vrijwilliger in voor de wijk. Wijkbewoners zeggen: “Dit is mijn familie.” Dit typeert de warme betrokkenheid die zij ervaren.

Beleidsplan

In het beleidsplan lees je meer over onze plannen en aanpak.

Bestuur

Stichting Thuis op Zuid is een kleinschalige organisatie. De diaconaal maatschappelijk werker is als professional verantwoordelijk voor de diaconaal maatschappelijke activiteiten. De maatschappelijk werker coördineert de activiteiten, werft en ondersteunt de vrijwilligers en biedt individuele maatschappelijke begeleiding. Er is actieve samenwerking en goed contact met zorg- en welzijnsinitiatieven in de wijk. Bij de uitvoering van de activiteiten zijn tientallen vrijwilligers betrokken.

Team

Hester Slob

Wijkwerker

Portretfoto bestuurslid Bram

Lotte Brak

Fondsenwerving

Wouter Boonzaaijer

Voorzitter

Corné de Pater

Penningmeester

Hans Karels

Secretaris

Teun de Jong

Bestuurslid