Koersdocument
Thuis op Zuid als onderdeel van Licht op Zuid


Thuis op Zuid is een zelfstandige stichting die de diaconaal maatschappelijke activiteiten van Licht op Zuid verzorgt. De missionaire en multiculturele geloofsgemeenschap Licht op Zuid (actief sinds 2010) startte als geloofsgemeenschap voor wijkbewoners en is inmiddels uitgegroeid tot een groter wijkinitatief. Daarom zijn sinds 2022 de diaconaal maatschappelijke activiteiten ondergebracht bij stichting Thuis op Zuid.

Gemotiveerd door de liefde van God, weten de medewerkers van Licht op Zuid en Thuis op Zuid zich geroepen om hoop, liefde en perspectief te delen met bewoners van de wijken Bloemhof en Hillesluis in Rotterdam-Zuid.

De missie

Door het organiseren van diaconaal maatschappelijke activiteiten wil Thuis op Zuid verbinding leggen tussen mensen in de wijk. Om zo het welbevinden, de zelfredzaamheid en de sociale participatie van wijkbewoners bevorderen. Dit gaat om mensen van vele culturen en achtergronden; jongeren, gezinnen en ouderen. Ontmoeting en educatie staan daarbij centraal.

Voor alle activiteiten geldt dat iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, afkomst, ras, cultuur of levensovertuiging. Mensen ontmoeten elkaar op een vreedzame manier (als teken van Gods Koninkrijk) én binnen de activiteiten wordt het gevoel van saamhorigheid (‘familie’) en vertrouwen gekoesterd (‘ieder wordt gezien en gewaardeerd’). Persoonlijke ontmoeting en échte aandacht staan daarbij centraal en vormen de kern van de activiteiten.

Organisatie

De wijkwerker is als professional verantwoordelijk voor de diaconaal maatschappelijke activiteiten. Het bestuur van Thuis op Zuid denkt mee met de werker. Binnen het kader van het beleidsplan van Licht op Zuid werken het bestuur van Thuis op Zuid en de wijkwerker de diaconale aanwezigheid in de wijk verder uit. Waar mogelijk wordt aangesloten bij reeds bestaande activiteiten en projecten.

Thuis op Zuid werkt vanuit verbinding. Zo is er samenwerking met het Inloophuis De Sluis, het welzijnswerk, andere diaconale en missionaire projecten, de Maranathakerk en natuurlijk de wijkbewoners zelf.

Activiteiten

De huidige activiteiten zijn: huiswerkbegeleiding (basisschool), taalles NT2, een naaiatelier en bezoekwerk. Deze activiteiten voorzien in een grote behoefte. Voor al deze activiteiten is er een wachtlijst. Er zijn concrete plannen voor het, waar nodig en mogelijk in samenwerking met partnerorganisaties, organiseren van: huiswerkbegeleiding (voortgezet onderwijs), tienerwerk, wijkmaaltijden en uitbreiding van het inloophuis.

Voor alle activiteiten geldt dat we die uitvoeren op basis van de volgende criteria:

– in reactie op een hulpvraag van wijkbewoners;
– in samenwerking mét wijkbewoners;
– de activiteit dient aanvullend te zijn op het bestaande aanbod in de wijk;
– continuïteit en duurzaamheid als onderscheidend kenmerk.

Toekomstvisie

Thuis op Zuid beoogt in de komende jaren te werken aan meer verankering in de wijk. Het gaat er niet om zoveel mogelijk te organiseren ‘voor’ de mensen in de wijk, maar om op te trekken ‘mét’ deze mensen en dát te doen wat echt nodig is, om levensveranderende impact te hebben. Hierbij complementeren en versterken de missie en activiteiten van Licht op Zuid en Thuis op Zuid elkaar.

Meer informatie: Licht op Zuid – www.lichtopzuid.nl Thuis op Zuid – www.thuisopzuid.nu