Bezoekwerk en cliëntbegeleiding

Bij Thuis op Zuid biedt een maatschappelijk werker hulp aan cliënten. Een groot deel van deze mensen valt wat het aanbod van reguliere hulpverlening betreft tussen wal en schip. Waar mogelijk helpen we cliënten hun weg te vinden naar reguliere hulpverlening en werken we samen met andere welzijnsorganisaties. Bezoekwerk gebeurt door vrijwilligers en is een belangrijke pijler in de aanpak van eenzaamheid.