Thuis op Zuid organiseert maatschappelijke activiteiten in de wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Wij zetten ons in met als doel om de zelfredzaamheid en sociale- en maatschappelijke participatie van wijkbewoners in Bloemhof te bevorderen.

Bij Thuis op Zuid is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, afkomst, ras, cultuur of levensovertuiging.